O NÁS


Naše společnost se zabývá výrobou vibrolitých sklovláknobetonových výrobků.

Výroba sklovláknobetonových vibrolitých komínových krycích desek. Tato výroba je nosným programem naší společnosti. V současné době vyrábíme několik základních druhů krycích desek. Ty se od sebe liší svojí velikostí, tvarem a průměrem vlastního průduchu. Jednotlivé typy krycích desek se dále liší způsobem instalace na komínové těleso. Ta může být provedena pomocí kotvící soupravy (krycí desky jsou opatřeny kotvícími otvory) nebo přímo na lepidlo.